De Participatiewet en het quotum

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht en iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder deze wet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicpaten (Wajong).  Het doel is om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.

In het sociaal akkoord hebben werkgevers afgesproken dat ze 100.000 extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking (oplopend tot 2026). De overheid  zorgt nog eens voor 25.000 banen extra. Deze banen zijn bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking. Als werkgevers de afgesproken extra banen onvoldoende realiseren dan treedt een wettelijk quotum in werking (eerste meting is in 2016). Het quotum houdt in dat op termijn elke werkgever met meer dan 25 werknemers  een verplichting krijgt om arbeidsplaatsen aan te bieden aan mensen met een beperking.

Ik hoop dat het niet zover komt dat de quotumwet in werking treedt en dat werkgevers en overheid hard aan de slag gaan om de genoemde aantallen te realiseren. Dwang is naar mijn idee niet het middel om participatie te realiseren.

Bent u geïnteresseerd in wat het voor u betekent om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen ? Neem contact op met Bureau Bloem via [email protected] of bel direct met Louise van der Voort op nummer 06-50281765.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code