Bent u werkgever en heeft u een vraag over uw werknemer?

Verzuim van medewerkers is een grote kostenpost die nogal eens onopgemerkt blijft bij werkgevers. Heeft u vragen die betrekking hebben op verzuim of de preventie daarvan? We denken graag met u mee over mogelijkheden om het verzuim van uw medewerkers terug te dringen.

Ondersteuning bij reïntegratie

Gedurende het ziekteverzuim is het belangrijk dat u als werkgever de regie houdt over de re-integratie  van uw werknemer. Verloopt de re-integratie moeizaam en heeft u een vraag over het wel of niet inzetten van een re-integratie traject? Verloopt het traject niet volgens plan en overweegt u een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV? Neem contact op met Bureau Bloem voor deskundig advies.

Werkplekonderzoek

Wilt u graag uw werknemer behouden in zijn eigen functie maar is het noodzakelijk om fysieke aanpassingen te verrichten? De arbeidsdeskundige komt graag langs voor een advies op maat. U kunt hierbij denken aan het verhogen of verlagen van een werkplek, het aanpassen van licht of een aangepaste stoel. De lijst met mogelijkheden is langer dan u denkt. Neem contact op met Bureau Bloem voor deskundig advies.

WGA Analyse en Advies

Heeft u ervoor gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor de WGA (Werkhervatting  Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)? Als eigenrisicodrager bent u tien jaar verantwoordelijk voor uw werknemer als deze  een WIA-uitkering krijgt. Daarom is het van belang om arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te voorkomen. Neem contact op met Bureau Bloem voor deskundig advies.

Kosten

De kosten voor een arbeidsdeskundig consult zijn afhankelijk van uw  vraag en omstandigheden. Neem contact op voor het aanvragen van een offerte.