Vindt u het belangrijk om periodiek coaching in te zetten om medewerkers gezond aan het werk te houden?

Coaching

Er zijn diverse redenen waarom werknemers verzuimen. Ziekte kan een puur fysieke oorzaak hebben, maar bijvoorbeeld ook voortkomen uit schuldenproblematiek, verslaving of zorgen om een zieke partner. Aan langdurig verzuim gaat dan vaak een periode vooraf van verminderd functioneren en/of ziekte. Dergelijke signalen kunt u serieus nemen door op een vroeg moment een coach in te schakelen voor uw werknemer.

Kosten

Bureau Bloem zet professionele coaches in om uw medewerker te begeleiden. De kosten zijn afhankelijk van de problematiek en het aantal gesprekken. Als u contact opneemt, dan komen we vrijblijvend bij u langs en maken een offerte op maat.